DSCN3277 


       Gegužės 18 d. Vilniuje, įvyko Gynybos  Paramos Fondo organizuota konferencija „NATO  pajėgumų dislokacija Lietuvoje – iššūkiai ir  galimybės šalies verslui“. Renginio metu,  pagrindiniai priimančios šalies paramos (PPŠ)  koordinatoriai iš Lietuvos kariuomenės, NATO  pajėgų integravimo vieneto bei JAV priešakinės  kontraktų grupės supažindino verslininkus - su  priimančiosios šalies paramos procesu, jo  poreikiais bei galimybėmis.  

      Priimančiosios šalies paramos tikslas yra  užtikrinti greitą ir sklandų atvykstančių NATO  valstybių karinių vienetų priėmimą ir integravimą  Lietuvos teritorijoje. Tuo pačiu priimančioji šalis (Lietuva) privalo sudaryti tinkamas sąlygas atvykusių karių, technikos ir ginkluotės visapusiškam aprūpinimui bei jų išlaikymui. 

DSCN3144

jamestown2015 11 10 NDF           Ukrainos centras siauras 

Pulaskiestų centras siauras        EESC                                                                                                  

 

Tarptautinė konferencija

Vilnius, Lietuva, kovo 3 d., 2016 m.

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

Signatarai: Nacionalinis gynybos paramos fondas, (LTU) The Jamestown Foundation, (USA) Casimir Pulaski fondas (POL), Kariuomenės, konversijos ir nusiginklavimo tyrimų centras (UKR), Tarptautinis gynybos ir saugumo centras, (EST)

Tema: Visuomenės atsparumo stiprinimas hibridiniams iššūkiams Baltijos regione

Konferencijos signatarai, akcentuodami faktą, kad vidinė Rusijos politika yra grindžiama konfrontacija su NATO, ES ir Vakarų šalimis bei pabrėždama didėjantį atotrūkį tarp Rusijos ir Vakarų, pažymėdama, kad susidaro išskirtinai grėsminga aplinka demokratinėms valstybėms Baltijos jūros regione,

Ragina visus demokratinių procesų rėmėjus ir Baltijos regiono saugumo šalininkus glaudžiai bendradarbiauti, siekiant išlaikyti tvarią taiką ir saugumą šiame regione.

Siūlo nedelsti ir visoms regiono valstybėms suvienyti pastangas kovoje prieš Rusijos agresiją.

Kviečia Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos vyriausybes nedelsiant inicijuoti bendrų galimai numanomų saugumo situacijų modeliavimo pratybų organizavimą, (angl. Wargaming)siekiant padidinti tarpusavio koordinacinius gebėjimus tarp Baltijos jūros regiono valstybių, kurie leistų suformuoti tvaresnį regioninį atgrasymą prieš Rusijos agresiją.

Kviečia NATO, ES ir JAV išplėsti bendradarbiavimą  rengiant abipuses prevencines priemones, stiprinančias Rusijos atgrasymą regione.

Deklaruoja, kad  siekiant geriau koordinuoti ir įgyvendinti strateginių numanomų saugumo situacijų modeliavimo procesus (Wargaming), įsteigiamas Baltijos jūros regiono tarptautinis saugumo ekspertų tinklas, koordinuojamas  Gynybos paramos fondo.

Kviečia gynybos ekspertus ir kitas atitinkamas institucijas iš Švedijos, Suomijos, JK, Norvegijos, Danijos, JAV, Vokietijos bei kitų valstybių, prisijungti prie tarptautinio Baltijos regiono saugumo ekspertų tinklo.

 

 

 

National Defence Foundation                                                                   Mr. Vaidotas MALINIONIS

 

The Jamestown Foundation                                                                     Mr. Glen HOWARD

 

The Casimir Pulaski Foundation                                                              Mr. Zbigniew PISARSKI

 

Center of Army, Conversion                                                                     Mr. Genadij ROKISCKIJ

and Disarmament Studies                

 

The International Centre                                                                          Mr. Dimitri TEPERIK

for Defence and Security        

                                                                                                 

Eastern Europe Studies Center                                                               Mr. Laurynas KASČIŪNAS

 

Center for Political Analysis and Prognosis                                            Mr. Pavel USOV

Šiandien įvyko išplėstinis Pulkininkų asociacijos susirinkimas.

Sausio 19 d. Lietuvos ambasadoje Londone įvyko konferencija ,,Visuomenės rolė gynybos saugumo kontekse", kurios metu aptarėme piliečių vaidmenį, užtikrinant savo valstybės saugumą.

Sausio 14 d. įvyko Gynybos paramos fondo valdybos susitikimas.

Svetainėje lankosi 5 svečiai ir nėra prisijungusių narių