Padeka NSGK FonduiBako apdoivanojimas

 

 

Gynybos paramos fondas kovo 21 – 22 d. organizavo „Vilniaus saugumo forumą / Vilnius Security Forum 2019“ (toliau – Forumas), kuris yra kasmetinio Gynybos paramos fondo sėkmingai vykdomo tarptautinių konferencijų ir krizių simuliacijų projekto dalis. Šį kartą renginys buvo skirtas skirtas NATO 70-mečiui paminėti.

Šiemet šio Forumo metu Vilniuje vyko kelios tarptautinės konferencijos skirtos Lietuvos ir tarptautinei Baltijos regiono saugumo klausimais besidominčiai auditorijai, gynybos srities ekspertams ir specialistams.

Forumas buvo organizuojamas su tokiais partneriais kaip Lietuvos karo akademija, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu, Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Europos komisijos atstovybe Lietuvoje, NATO PPD, Rytų Europos studijų centru ir Konrad Adenauer  fondu (Vokietija).

Kovo 22 d. LR Seime vyko Fondo moderuojama konferencija „Visuomenės atsparumas ir Rusijos hibridinės grėsmės Vakarų pasauliui“.

 

sauliai

 

Lietuvos šaulių sąjunga ir Gynybos paramos fondas nuo šių metų pavasario draugiškai bendradarbiauja stiprindami šalies gynybinę galią. Bendromis pastangomis pavasarį buvo organizuotas tarptautinis renginys Live Firing Show 2018. Jo dėka į Lietuvą atvyko 400 dalyvių atstovaujančių įvairias gynybos pramonės kompanijas iš 20 pasaulio šalių. Gamintojai demonstravo savo produktų taktines-technines savybes. Renginyje dalyvavo Lietuvos krašto apsaugos sistemos bei visuomenės atstovai.

Tęsiant abipusiai naudingą ir prasmingą bendradarbiavimą gruodžio 18 d. Lietuvos šaulių sąjunga ir Gynybos paramos fondas pasirašė paramos sutartį. Jos pagrindu Gynybos paramos fondas parėmė Šaulių sąjungą 4 tūkst. eurų, už kuriuos šauliai įsigys reikalingų karinių priemonių kovinių būrių šaulių aprūpinimui.

LŠS koviniai būriai – rinktinėse veikiantys jų struktūriniai padaliniai, savanoriškumo pagrindu sudaromi iš pilnamečių šaulių, kurie yra tinkami tikrajai karo tarnybai, bet jos neatlieka. Agresijos atveju Lietuvos šaulių sąjungos koviniai būriai būtų įtraukti į Lietuvos ginkluotąsias pajėgas ir kartu su kitais pajėgumų vienetais padėtų užtikrinti viešosios tvarkos palaikymą, kritinės infrastruktūros objektų apsaugą, okupuotoje teritorijoje vykdytų ginkluotą ir nesmurtinį pilietinį pasipriešinimą.

Gynybos paramos fondas yra nepolitinė, visuomeninė iniciatyva stiprinti Lietuvos saugumą plėtojant demokratinių procesus regione. Tokiu būdu stiprinti nacionalinį saugumą ir krašto gynybą.

GPF informacija

Nuotr.:

LŠS vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna ir GPF direktorius ats. plk. Vaidas Malinionis sutarties pasirašymo metu

LFS logoLFS pic

 

 

 

Lietuvoje įgyvendintas pirmas tokio pobūdžio pasaulinio lygio renginys „Live Firing Show 2018

https://www.livefiringshow.com/

Projekto tikslas: pritraukti Vakarų Europos demokratinių valstybių dėmesį Baltijos regionui, tokiu būdu prisidedant prie saugumo aplinkos stiprinimo.

2018 balandžio 25 – 27 d. Gynybos paramos fondas kartu su projekto partneriu Lietuvos Šaulių Sąjunga organizavo pirmąjį Baltijos regione tarptautinį renginį „Live Firing Show 2018“.

Renginyje dalyvavo įžymios užsienio šalių gynybos pramonės kompanijos bei Lietuvos gynybos pramonės įmonės, kurios demonstravo savo produktus – ginkluotę ir techniką, jų taktines-technines savybes Lietuvos krašto apsaugos sistemos personalui, rezervo kariams, visuomenės atstovams bei užsienio svečiams.

Renginyje dalyvavo 17 užsienio kompanijų atstovai, renginį stebėjo apie 400 dalyvių iš 20 pasaulio valstybių. Dalyvavusios įmonės turėjo galimybę gyvai pademonstruoti prieštankinių, granatasvaidžių, amunicijos, šarvuočių, sensorių, radarų, optikos, bepiločių skraidyklių ir kitokios ginkluotės, logistinės paramos bei karių parengimo įrangos savybes ir panaudojimo apimtis.

Šis dokumentas yra paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu, 2013 01 01 redakcija.

Gynybos paramos fondo:

Tikslas: Stiprinti Lietuvos saugumą remiant demokratinius procesus regione.

Misija: Remti demokratinius procesus ir koordinuoti pastangas glaudesniam civilių ir kariškių dialogui, siekiant šviesti politikos formuotojus, plačiąją visuomenę bei mūsų sąjungininkus apie Lietuvos nacionalinį saugumą. Fondas taip pat siekia stiprinti ir plėtoti ryšius tarp Lietuvos ir Transatlantinės bendruomenės - mūsų sąjungininkų Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europoje ir Baltijos jūros regione.

Vizija: Lietuva- saugi, patikima valstybė, kuria pasikliauja EU, NATO sąjungininkai bei kaimyninės valstybės.

Fondo veiklos principai:

Remiame vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, kurių veikla stiprina nacionalinį saugumą.

Remiame ir skatiname progresyvias idėjas, kurių įgyvendinimas stiprina saugumo ir stabilumo aplinką Lietuvoje ir regione.

Ugdome pasitikėjimą tarp įvairių visuomenės grupių regione.

Bendradarbiaujame su giminingomis organizacijomis.

 

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA (REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ)

Visuomenės atsparumas ir Rusijos hibridinės grėsmės Vakarų pasauliuiLOGAI REMEJU CONFERENCE

Lietuvos Respublikos Seimas, I-ieji rūmai, Kovo 11-osios salė

Gedimino pr. 53, Vilnius

2018 m. kovo 28 d.

PROGRAMA

 

08:15 - 09:00 Registracija

Kovo 11-osios salė (reikalingas asmens dokumentas)

09:00 – 09:10 Sveikinimo žodis

  1. Vytautas BAKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas 

09:10 – 09:30 Pagrindinis pranešimas

  1. Raimundas KAROBLIS, Krašto apsaugos ministras 

Svetainėje lankosi 18 svečių ir nėra prisijungusių narių