Fondo parama Lietuvos šaulių koviniams būriams

Lietuvos šaulių sąjunga ir Gynybos paramos fondas nuo šių metų pavasario draugiškai bendradarbiauja stiprindami šalies gynybinę galią. Bendromis pastangomis pavasarį buvo organizuotas tarptautinis renginys Live Firing Show 2018. Jo dėka į Lietuvą atvyko 400 dalyvių atstovaujančių įvairias gynybos pramonės kompanijas iš 20 pasaulio šalių. Gamintojai demonstravo savo produktų taktines-technines savybes. Renginyje dalyvavo Lietuvos krašto apsaugos sistemos bei visuomenės atstovai.

Tęsiant abipusiai naudingą ir prasmingą bendradarbiavimą gruodžio 18 d. Lietuvos šaulių sąjunga ir Gynybos paramos fondas pasirašė paramos sutartį. Jos pagrindu Gynybos paramos fondas parėmė Šaulių sąjungą 4 tūkst. eurų, už kuriuos šauliai įsigys reikalingų karinių priemonių kovinių būrių šaulių aprūpinimui.

LŠS koviniai būriai – rinktinėse veikiantys jų struktūriniai padaliniai, savanoriškumo pagrindu sudaromi iš pilnamečių šaulių, kurie yra tinkami tikrajai karo tarnybai, bet jos neatlieka. Agresijos atveju Lietuvos šaulių sąjungos koviniai būriai būtų įtraukti į Lietuvos ginkluotąsias pajėgas ir kartu su kitais pajėgumų vienetais padėtų užtikrinti viešosios tvarkos palaikymą, kritinės infrastruktūros objektų apsaugą, okupuotoje teritorijoje vykdytų ginkluotą ir nesmurtinį pilietinį pasipriešinimą.

Gynybos paramos fondas yra nepolitinė, visuomeninė iniciatyva stiprinti Lietuvos saugumą plėtojant demokratinių procesus regione. Tokiu būdu stiprinti nacionalinį saugumą ir krašto gynybą.

GPF informacija

Nuotr.:

LŠS vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna ir GPF direktorius ats. plk. Vaidas Malinionis sutarties pasirašymo metu

Gynybos paramos fondas