Gynybos paramos fondas organizavo seminarą: Gynybos pramonės organizavimas Lietuvoje

Vieta: Lietuvos karo akademija, Vilnius

 2017 06 23

Seminare dalyvavo Ūkio ministerijos, Mobilizacijos departamento, Lietuvos kariuomenės, Versli Lietuva, Investuok Lietuva, Kauno technologijos Universiteto, Gynybos paramos fondo, Lietuvos gynybos pramonės įmonių, Danijos Gynybos pramonės asociacijos, Pulkininkų asociacijos, Transparency International Jungtinės Karalystės ambasados ir kitų organizacijų atstovai.

Renginyje dalyvavo ir Krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas, kuris kalbėjo apie Lietuvos gynybos pramonės vystymosi svarbą Lietuvos ūkiui ir saugumui bei vakarietiškų moralės ir etikos vertybių laikymąsi. P. Jeglinskas taip pat pabrėžė, kad būtinas stiprinti sąveiką tarp Krašto apsaugos ministerijos, universitetų ir  privačių kompanijų siekiant rezultatų per NATO ir ES gynybos pajėgumus stiprinančias iniciatyvas. Viceministro teigimu, tarp svarbiausių prioritetų turėtų būti gynybos asociacijų konsolidacija bei gynybos pramonės žemėlapio sukūrimas, kuris leistų susidaryti aiškų vaizdą apie Lietuvos kompanijas ir institutus veikiančius su gynyba susijusiose srityse.

Atviros diskusijos metu buvo aptartos sunkiai sprendžiamos Gynybos pramonės vystymo ir organizavimo problemos.

Danijos Gynybos pramonės Asociacijos direktorius p. Frank Bill ir kiti Seminaro dalyviai atkreipė dėmesį apie būtinybę tinkamai organizuoti Lietuvos gynybos pramonę, laikantis šių principų:

 •  Vakarietiškų vertybių laikymasis;
 •  Moralinės viršenybės principo laikymasis;
 •  Gynybos pramonės organizavimas ir strategija turi atitikti grėsmių valdymo poreikį;
 •  Gynybos pramonė turi būti vieninga;
 •  Vieninga Gynybos pramonė turi būti atstovaujama plačios verslo, mokslo, saugumo ir kitų ekspertų bendruomenės;
 •  Gynybos pramonės organizavimas ir vystymas turi būti labai aiškiai koordinuojamas ir reguliuojamas;
 •  Gynybos pramonė yra padidintos rizikos grupės organizacija, saugumo prasme, ir turi būti ypatingai saugojama nuo nedraugiškų jėgų įtakos per korupciją ir  kt.;
 •  Gynybos pramonės organizacijos negali būti įtakojamos atskirų politinių jėgų ar atskirų interesų grupuočių;
 •  Turi būti laikomasi skaidrumo principų;
 •  Gynybos pramonės vystymo strategija privalo atitikti  Valstybės saugumo strategiją;
 •  Organizacijos dalyvaujančios Lietuvos Gynybos pramonės vystyme:
  •  Lietuvos krašto apsaugos ministerija;
  •  Lietuvos Nacionalinis Saugumo komitetas;
  •  Ūkio ministerija;
  •  Užsienio reikalų ministerija;
  •  Mokslo institucijos – universitetai, mokslinių tyrimų institutai;
  •  Gynybos pramonės ir paslaugų atstovai;
  •  Kariškių ir saugumo ekspertų organizacijos;
  •  Pramonės ir verslo vystymo organizacijos: Versli Lietuva, Investuok Lietuva, kitų nevyriausybinių organizacijų – „think tank“ ekpertai ir kt.

Pastaba: Seminaras buvo organizuotas laikantis Chatham House Rule taisyklės.