2020 24 balandžio

Lenkijos pasienyje lietuviai atidarė lauko virtuvę: savanoriai ruošia pietus vairuotojams 40 km vilkikų eilėje

Dėl koronaviruso Lietuvoje susiklosčiusi ekstremali situacija ne tik patikrins, kaip tautiečiai yra pasiruošę tokiems atvejams, bet ir, priminusi išmoktas pamokas, paskatins susitelkti. Vieni iš pirmųjų veiksmų […]
2020 24 balandžio

DRUSKINIKAI

9 psl. http://www.manodruskininkai.lt/wp-content/uploads/2020/04/MDR0211.pdf-Mazas.pdf?fbclid=IwAR3OlWuMgfOGPGf9GNwsXCPYeubVbMlP9MyrsGTBI-R8ypUltUf6Z3lBhL4
2020 24 balandžio

Gyventojai kviečiami tapti Gynybos paramos fondo savanoriais. „Jūsų Panavežys“

Šiandien kaip niekada reikia vienybės ir veiksmų, o ne tik kalbų ir ketinimų. Ekstremali padėtis skatina pasirūpinti ne tik savo asmeniniu saugumu, bet ir išnaudoti galimybę […]
2020 24 balandžio

Gyventojai kviečiami tapti Gynybos paramos fondo savanoriais

Šiandien kaip niekada reikia vienybės ir veiksmų, o ne tik kalbų ir ketinimų. Ekstremali padėtis skatina pasirūpinti ne tik savo asmeniniu saugumu, bet ir išnaudoti galimybę […]
2020 24 balandžio

Savanoriai pluša toliau: vos per valandą paaukotu maistu aprūpino Druskininkų senelių namų gyventojus

Humanitarinę pagalbą karantino metu teikiantis Gynybos paramos fondas toliau demonstruoja pavyzdinį bendradarbiavimą – užtruko vos valandą, o nuveikė dar vieną gerą darbą. Praėjusią savaitę Kalvarijų pasienio poste įstrigusius […]
2020 24 balandžio

Gynybos paramos fondo kvietimas

Šiandien kaip niekada reikia vienybės ir veiksmų, o ne tik kalbų ir ketinimų. Ekstremali padėtis skatina pasirūpinti ne tik savo asmeniniu saugumu, bet ir išnaudoti galimybę […]
2020 24 balandžio

Gynybos paramos fondas Anykščiuose ieško savanorių

Šiandien kaip niekada reikia vienybės ir veiksmų, o ne tik kalbų ir ketinimų. Ekstremali padėtis skatina pasirūpinti ne tik savo asmeniniu saugumu, bet ir išnaudoti galimybę […]
2020 24 balandžio

Specialiomis rekomendacijomis siekiama užkirsti kelią koronaviruso plitimui teikiant pagalbą

Atsižvelgus į kitų šalių patirtį, parengtos specialios rekomendacijos Lietuvos gyventojams ir jiems padedantiems savanoriams. Jomis siekiama išvengti COVID-19 infekcijos plitimo teikiant humanitarinę pagalbą,  taip pat apsaugoti […]
2020 24 balandžio
Humantarinė veikla COVID19

Sa­va­no­rių die­na: pra­šo ir vaistų, ir ci­ga­re­čių

„Vie­nos mo­čiutės pa­dik­tuotą sąrašą – maž­daug 50 skir­tingų pro­duktų už­sa­kymą su tiks­lio­mis kai­no­mis, gra­mais ir ki­log­ra­mais – Gustė pildė te­le­fo­nu 12 mi­nu­čių. O vi­sas pre­kes trys […]
Gynybos paramos fondas