Seminaras Seime „Lietuvos karinio rezervo organizavimas šiandiena ir ateities iššūkiai“

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (toliau NSGK) ir Gynybos paramos fondas 2021 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seime organizavo diskusiją – seminarą „Lietuvos karinio rezervo organizavimas šiandiena ir ateities iššūkiai“
Seminare dalyvavo NSGK nariai, Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės atstovai atsargos kariai, Suomijos ir Estijos atstovai.

Sveikinimo žodį tarė NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Pranešimus skaitė Suomijos krašto apsaugos ministerijos atstovas pulkininkas leitenantas Tero Koljonen, Estijos gynybos lygos vadas brigados generolas Riho Ühtegi. Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus, Lietuvos kariuomenės vadas atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis ir kiti garbūs pranešėjai.

Visi dalyviai sutiko, kad karinis rezervas yra svarbiausia valstybės gynybos dalis. Jis turi būti organizuotas į vienetus, paruoštas, apmokytas ir aprūpintas. Rezervo rengimas taip pat svarbus piliečių rengimui pilietiniam pasipriešinimui, kaip svarbiausio Lietuvos gynybos principui – visuotinei gynybai. Kuo didesnis rezervas tuo daugiau piliečių bus įgiję reikalingų žinių ir įgūdžių.

Atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis akcentavo, kad rezervo kariai kurie nėra suorganizuoti į karinius rezervo vienetus, reikalui esant negali būti tinkamai panaudoti. Rezervo kariai turi būti rengiami kaip vienetai (komandos) jie turi turėti savo vadus ir vadovavimui bei valdymui skirtus štabus. Taip pat akcentavo ir rezervistų motyvavimo svarbą.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (toliau NSGK) ir Gynybos paramos fondas 2021 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seime organizavo diskusiją – seminarą „Lietuvos karinio rezervo organizavimas šiandiena ir ateities iššūkiai“
Seminare dalyvavo NSGK nariai, Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės atstovai atsargos kariai, Suomijos ir Estijos atstovai.

Sveikinimo žodį tarė NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Pranešimus skaitė Suomijos krašto apsaugos ministerijos atstovas pulkininkas leitenantas Tero Koljonen, Estijos gynybos lygos vadas brigados generolas Riho Ühtegi. Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus, Lietuvos kariuomenės vadas atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis ir kiti garbūs pranešėjai.

Visi dalyviai sutiko, kad karinis rezervas yra svarbiausia valstybės gynybos dalis. Jis turi būti organizuotas į vienetus, paruoštas, apmokytas ir aprūpintas. Rezervo rengimas taip pat svarbus piliečių rengimui pilietiniam pasipriešinimui, kaip svarbiausio Lietuvos gynybos principui – visuotinei gynybai. Kuo didesnis rezervas tuo daugiau piliečių bus įgiję reikalingų žinių ir įgūdžių.

Atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis akcentavo, kad rezervo kariai kurie nėra suorganizuoti į karinius rezervo vienetus, reikalui esant negali būti tinkamai panaudoti. Rezervo kariai turi būti rengiami kaip vienetai (komandos) jie turi turėti savo vadus ir vadovavimui bei valdymui skirtus štabus. Taip pat akcentavo ir rezervistų motyvavimo svarbą.

Gynybos paramos fondas