Aptarti rezultatai ir projektai 2016 m.

Gruodžio 10 d. įvyko eilinis Gynybos paramos fondo valdybos susirinkimas.

Jo metu valdyba aptarė Fondo bei Pulkininkų asociacijos veiklos rezultatus ir numatė pagrindines veiklos kryptis 2016 m.

Gynybos paramos fondas