Krašto apsaugos prioritetai naujajai vyriausybei

Rinkimai atėjo ir praėjo, turime naują „valdžią“ ir naujus lyderius, kuriuos mes patys išsirinkome. Kaip besusiklostytų valdančiosios koalicijos lipdymas, manau svarbu pabrėžti, kad šalies saugumas – esminis Lietuvos išlikimo principas – turėtų išlikti svarbiu prioritetu.

Nugalėtojų, valstiečių ir žaliųjų sąjungos, rinkiminėje programos pabaigoje galėjome rasti du puslapius apie krašto apsaugą. Dar mažiau apie krašto apsaugą buvo kalbėta debatuose. Gal tai rodo, kad Lietuvos rinkėjams šalies saugumas nėra svarbus?

Tikiu, kad taip nėra, nes iškilus grėsmei mes tikrai galime sutelkti žmones ir priimti svarbius politinius sprendimus Seime. Akivaizdus to pavyzdys yra stipriai išaugęs dalyvavimas Šaulių ir savanorių organizacijose bei padidintas krašto apsaugos biudžetas po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą. Kai reikia, tikrai galime susitelkti.

Tačiau sustoti čia negalime ir turime toliau stiprinti šalies gynybinį pajėgumą bei bendradarbiavimą su NATO. Tam reikalinga ne tik aiški vizija, bet ir veiksminga strategija bei prioritetai.

Seimo rinkimai jau praeityje, bet geopolitinė situacija tebėra tokia, kokia buvo. Strateginė Lietuvos pozicija tiek geografiškai, tiek demografiškai, tiek ekonomiškai išlieka pažeidžiama. Grėsmė iš Rusijos niekur nedingo, karas rytų Ukrainoje vis dar tęsiasi. Rusijos kariuomenės finansavimas toliau didėja, kibernetinės grėsmės ir trolinimai jau tampa šių dienų kasdienybe. Kremliaus laivų manevrai kelia nerimą ne tik Lietuvai, bet ir visam NATO aljansui.

Šalies vizija, kuri nupiešia įsivaizduojamą Lietuvos ateitį yra svarbus pareiškimas nurodantis kryptį, kuria šalis turėtų eiti. Tačiau ar mes įsivaizduosim Lietuvą kaip darnią, klestinčią, novatorišką ar socialiai jautrią šalį, vizijos įgyvendinimas nėra įmanomas, jei esame nepasirengę užtikrinti Lietuvos saugumo. Iš teigiamos pusės, galime paminėti, kad nepaisant tam tikrų skirtumų, visos pagrindinės partijos sutaria, kad stiprinti Lietuvos saugumą yra svarbu.

Ar žodžiai virs tikrove yra atskiras klausimas. Leiskite pasiūlyti paprastą struktūrą sustiprinančią ilgalaikį Lietuvos saugumą. Tradicinio saugumo plotmėje, Lietuvos gynybinė galia gali augti per dvi ašis: vidinių pajėgumų stiprinimą ir tarptautinį karinį bendradarbiavimą.

Pirma ašis, mes turime stiprinti Lietuvos vidinį gynybinį pajėgumą. Prioritetiniai veiksmai čia būtų a) privalomosios karinės tarnybos atkūrimas visiems baigusiems vidurinę mokyklą; b) profesionalios kariuomenės augimas ir efektyvumo didinimas pasitelkiant naujausias technologijas bei modernius personalo valdymo modelius; c) savanorių ir Šaulių sąjungos vienetų įtraukimas į mobilizacinius scenarijus bei aktyvus praktinis bendradarbiavimas su profesionaliais kariniais daliniais; d) žvalgybos pajėgumų stiprinimas; e) išplėstinis Karo akademijos vaidmuo rengiant lyderius tiek kariuomenei, tiek visuomenei.

Antra ašis, turime ir toliau plėsti bendradarbiavimą su Lietuvos sąjungininkais karinėje srityje. Esminiai prioritetai taip pat gana akivaizdūs: a) stiprus kooperavimas NATO rėmuose įtraukiant dalyvavimą misijose bei lyderystę aukščiausio lygmens diskusijose ir derybose; b) parama NATO plėtrai į rytus – tai strateginis Lietuvos saugumo interesas; c) augantis nuolatinis NATO šalių pajėgų dislokavimas Lietuvos teritorijoje; d) stipri dvišalė karinė partnerystė su artimiausiomis kaimynėmis Latvija, Estija, ir ypač Lenkija; e) tvarių darbinių santykių su JAV ir naujuoju prezidentu(e) užtikrinimas.

Šie svarbiausi Lietuvos saugumo prioritetai, be abejo, turi būti pagrįsti užtikrintu finansavimu bei skaidriu finansų valdymu, nes „auksiniai šaukštai“ tik menkina pasitikėjimą sistema ir riboja tolimesnę finansinę paramą. Kitas svarbus gynybos strategijos įgalintojas yra efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas su teisėsauga, VSD ir kitomis organizacijomis padedančiomis atremti naujas kylančias grėsmes.

Čia pateikta strategija ir iššūkiai nėra tokie sudėtingi kaip raketos paleidimas į kosmosą, bet jie yra kompleksiški, reikalaujantys politinės lyderystės, partinio bendradarbiavimo, ir nuolatinio dėmesio. Daugelį prioritetų jau dabar ministerijų profesionalai puikiai stumia į priekį, taip užtikrindami Lietuvos saugumą ir reputaciją tarptautinėje arenoje. Todėl, naujieji nugalėtojai, formuodami koaliciją ir vyriausybę, turi svarbų iššūkį įrodyti, kad šalies saugumas ir gynyba yra tarp jos svarbiausių priritetų.

Gynybos paramos fondas